کود کامل (ماکرو و میکرو)

کود کامل (ماکرو و میکرو)

تعداد بخش ها: 3
تعداد محصولات این بخش: 231
تعداد شرکت های این بخش: 23
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کود کامل (ماکرو و میکرو)(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کود کامل (ماکرو و میکرو)

تعداد محصولات: 231

کود NPK کامل پودری 36-12-12

استعلام قیمت

شرکت سازنده: Qindao future Group

نام علمی: NPK12-12-36 آرمافرت

شرکت آرمان بذر سپاهان

شماره ثبت: 1184

031-95024976-9-09131374979

جزئیات فروشنده

کود مایع کامل مخصوص گلخانه یاراویتا

استعلام قیمت

شرکت سازنده: تحت لیسانس شرکت یاراانگلستان

نام علمی: گلخانه

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

051-36017410-15

جزئیات فروشنده

کود مایع کامل فوسامکو 4

استعلام قیمت

شرکت سازنده: تحت لیسانس شرکت یارا انگلستان

نام علمی: فوسامکو

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

051-36017410-15

جزئیات فروشنده

کود کامل 7-12-15

95,000 ریال

شرکت سازنده: شرکت میهن پویش بهنانو

نام علمی: NPK+Ca+Mg Fertilizer

کود کامل 7-12-15

1,250,000 ریال

شرکت سازنده: میهن پویش بهنانو

نام علمی: NPK+Ca+Mg Fertilizers

تعداد محصولات: 231