لوله و لوازم آبیاری

لوله و لوازم آبیاری

تعداد بخش ها: 185
تعداد محصولات این بخش: 2357
تعداد شرکت های این بخش: 45

شرکت های بخش لوله و لوازم آبیاری

لیست محصولات لوله و لوازم آبیاری

تعداد محصولات: 2357

آبپاش سارو تنظیمیtn25 مدل کامت

4,500,000 ریال

میزان آبدهی: 1.334الی5.122لیتر در ثانیه

تأمین کننده: الوند مکش

فیلتر نوکس مدل PFH 112610

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تانک کود 60لیتری

8,700,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 50

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر نوکس مدل PTR 310608

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

فیلتر توری 75-8

5,654,000 ریال

قطر(میلیمتر): 220

تعداد محصولات: 2357