کود میکرو المنت

کود میکرو المنت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 44
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود میکرو المنت

تعداد محصولات: 44

کود ریز مغذی دکتولیف کمباین

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکتر تارسا(دی.آر.تی) - ترکیه

نام علمی: Doctoleaf Combine

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی چهارعنصر هیگرو کمبیس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Combise

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی ای.پی.پی کمبی فر

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: A.P.P Combifer

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود کامل میکرو پروسی‌ کوئل میکس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی پروسیسا - اسپانیا

نام علمی: Prosiquel Mix EDTA WSP

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی سه عنصر دکتولیف بومن

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکترتارسا(دی.آر.تی)- ترکیه

نام علمی: Doctoleaf Boman

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود کلات ریز مغذی

700,000 ریال

شرکت سازنده: AVAGRO ترکیه

نام علمی: کلات ریز مغذی

شرکت سبز نمای متین

شماره ثبت: 2767

09126391928 - 02136222556

جزئیات فروشنده

کود کامل مایع تیلوکس

1 ریال

شرکت سازنده: سروآذین رویش

نام علمی: کود کامل مایع

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

میکرو مایع 11 عنصری تیلوکس

1 ریال

شرکت سازنده: سروآذین رویش

نام علمی: کود میکرو مایع

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

کود کامل مایع

1 ریال

شرکت سازنده: سروآذین رویش

نام علمی: کود کامل مایع

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 44