کود میکرو المنت

کود میکرو المنت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 24
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود میکرو المنت

تعداد محصولات: 24

کود ریز مغذی دکتولیف کمباین

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکتر تارسا(دی.آر.تی) - ترکیه

نام علمی: Doctoleaf Combine

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی ای.پی.پی کمبی فر

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: A.P.P Combifer

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی چهارعنصر هیگرو کمبیس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Combise

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود کامل میکرو پروسی‌ کوئل میکس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی پروسیسا - اسپانیا

نام علمی: Prosiquel Mix EDTA WSP

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی سه عنصر دکتولیف بومن

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکترتارسا(دی.آر.تی)- ترکیه

نام علمی: Doctoleaf Boman

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود تخصصی پسته(محلول پاشی)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: اندیشه سبز ثمین

نام علمی: نانو کلات میکرو مخصوص پسته

کود کلات ریزمغذی پودری اشل-546 (Eshele-546)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت پایونیرز (Pioneers) اردن-آمریکا

نام علمی: اشل 546 (Eshele-546)

آریانام نهاده

شماره ثبت: 455816

021- 44860645 | 44860639 | 44854630

جزئیات فروشنده

کود نانو کلات میکرو مخصوص پسته

استعلام قیمت

شرکت سازنده: اندیشه سبز ثمین

نام علمی: نانو کلات میکرو مخصوص پسته

تعداد محصولات: 24