آسیاب

آسیاب

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 2

لیست محصولات آسیاب

تعداد محصولات: 4

آسیاب مرغداری

قدرت فیدر(سیستم تغذیه): 500 کیلو تا 5 تن

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

آسیاب با ظرفیت دو تن در ساعت

قدرت فیدر(سیستم تغذیه):

تعداد محصولات: 4