آسیاب

آسیاب

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات آسیاب

تعداد محصولات: 4

آسیاب مرغداری

10,000,000 ریال

قدرت موتور: بستگی به ظرفیت

قدرت فیدر(سیستم تغذیه): 500 کیلو تا 5 تن

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 4