سیلو (مخازن ذخیره دان)

سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد محصولات: 25

سیلوی ذخیره دان 28 تنی مدل HBS2.75/6

138,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 28.3 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 3 تنی مدل HBS1.83/1

34,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 2.9 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 500 تنی

600,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 500 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 100 تنی

530,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 110 تنی

جنس ورق بدنه: گالواتیزه

سیلوی ذخیره دان 5 تنی

262,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 53 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 1000 تنی

700,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 1000 تن

جنس ورق بدنه: گالولتیزه z600

سیلوی ذخیره دان 17 تنی

82,500,000 ریال

ظرفیت سیلو: 17 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 25 تنی

117,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 25تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 40 تنی

162,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 38 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 13 تنی

72,500,000 ریال

ظرفیت سیلو: 13 تن گالوانیزه

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 30 تنی

132,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 30 تن

جنس ورق بدنه: گالوانیزه

سیلوی ذخیره دان 28 تنی

138,000,000 ریال

ظرفیت سیلو: 28 تن

جنس ورق بدنه: گالولنیزه

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان

استعلام قیمت

ظرفیت سیلو: 100 کیلو گرم

جنس ورق بدنه: گالوانیزه یا آهن بر مبنای سفارش شما

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان با زاویه 180 درجه

استعلام قیمت

ظرفیت سیلو: از 100 کیلو گرم به بالا بر مبنای نیاز شما

جنس ورق بدنه: آهن یا گالوانیزه بر مبنای سفارش

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 25