سیلو (مخازن ذخیره دان)

سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات سیلو (مخازن ذخیره دان)

تعداد محصولات: 25

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان با زاویه 180 درجه

استعلام قیمت

ظرفیت سیلو: از 100 کیلو گرم به بالا بر مبنای نیاز شما

جنس ورق بدنه: آهن یا گالوانیزه بر مبنای سفارش

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

هاپر بارگیری سیستم انتقال دان

استعلام قیمت

ظرفیت سیلو: 100 کیلو گرم

جنس ورق بدنه: گالوانیزه یا آهن بر مبنای سفارش شما

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 25