سیستم انتقال غلات

سیستم انتقال غلات

تعداد بخش ها: 5
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش سیستم انتقال غلات(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات سیستم انتقال غلات

تعداد محصولات: 1

کانال اسپیرال

217,100 ریال

ضخامت ورق: 0/6mmتا1/25mm

طول کانال: اختیاری

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات