بذر اسفناج

بذر اسفناج

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر اسفناج

تعداد محصولات: 5

بذر اسفناج Spinach

20,000 ریال

نام تجاری واریته: بذر اسفناج Spinach

طبقه بذر: سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر اسفناج فوسیلو ایتالیا

1 ریال

نام تجاری واریته: Viroflay Spinach

طبقه بذر: سبزی

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر اسفناج مهرگان

15,000 ریال

نام تجاری واریته: اسفناج

طبقه بذر: سبزیجات

بذر اسفناج ویروفلی فوسلو

استعلام قیمت

نام تجاری واریته: بذر اسفناج ویروفلی فوسلو

طبقه بذر: بذر سبزیجات

نیک اندیشان سبز

شماره ثبت:

09122782048-02144295844

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 5