ماشین آلات کشاورزی

ماشین آلات کشاورزی

تعداد بخش ها: 14
تعداد محصولات این بخش: 52
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ماشین آلات کشاورزی

تعداد محصولات: 52

تراکتور کمرشکن باغی مدل AGT835

740,000,000 ریال

نوع موتور: LOMBARDINI LDW 1603 B1

قدرت موتور: 40اسب بخار

دروگر بافه بند پشت تراکتوری BCS ایتالیا

استعلام قیمت

نوع موتور: منبع قدرت دستگاه از شافت P.T.O تراکتور

قدرت موتور:

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور جاندیر 2040 بختیار

230,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: تراکتورهای جاندیر 4 سیلندر

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 285 جفت دیفرانسیل - دانا - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285،475،299 - DANA

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک جک نر و ماده کمباین جاندیر بختیار

180,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک فرمان کمباین جاندیر بختیار

150,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 399 تک دیفرانسیل بختیار

360,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 تک دیفرانسیل

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک جک تراکتور 399 تک دیفرانسیل بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 تک دیفرانسیل

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک اره کمباین جاندیر بختیار

300,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: جاندیر 955-1055-1165

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک شاتونی کمباین جاندیر بختیار

210,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 52