کود تثبیت کننده ازت

کود تثبیت کننده ازت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کود تثبیت کننده ازت(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کود تثبیت کننده ازت

تعداد محصولات: 3

کود زیستی مایع نیترو زیست یک لیتری

175,000 ریال

شرکت سازنده: کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی

نام علمی: Nitrozist

کود زیستی مایع نیتروزیست 250 سی سی

65,000 ریال

شرکت سازنده: کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی

نام علمی: Nitrozist

کود زیستی مایع نیتروزیست پنج لیتری

550,000 ریال

شرکت سازنده: کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی

نام علمی: Nitrozist

تعداد محصولات: 3