کود منیزیم

کود منیزیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود منیزیم

تعداد محصولات: 20

کود تک عنصره منیزیم + امینو اسیدها

132,000 ریال

نام علمی: کود تک عنصره منیزیوم + امینو اسید ها

ترکیبات: کود تک عنصره منیزیوم + امینو اسید ها

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود منیزیم 16%

320,000 ریال

نام علمی: Magnesium

ترکیبات: اکسید منیزیم

کود سولفات منیزیم

استعلام قیمت

نام علمی: magnesium sulphate

ترکیبات: منیزیم گوگرد

آرتام نیک پی کارا

شماره ثبت: 0076459

09122104319,02533347081

جزئیات فروشنده

سولفات منیزیم

استعلام قیمت

نام علمی: سولفات منیزیم

ترکیبات: منیزیم

آرتام نیک پی کارا

شماره ثبت: 0076459

09122104319,02533347081

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 20