فرغونهای دیجیتالی

فرغونهای دیجیتالی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش فرغونهای دیجیتالی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات فرغونهای دیجیتالی

تعداد محصولات: 6

فرغون دیجیتال

استعلام قیمت

ابعاد: 1متر در70سانتیمتر

نوع نمایشگر: یک و سه ردیفه

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

هاپر دیجیتال250 کیلویی

استعلام قیمت

ابعاد: 70در 100سانتیمتر به ارتفاع 110

نوع نمایشگر: ساده - ماشین حسابدار - پرینتر دار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 6