ماشین آلات بسته بندی کود و سم

تعداد بخش ها: 7
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش ماشین آلات بسته بندی کود و سم

لیست محصولات ماشین آلات بسته بندی کود و سم

تعداد محصولات: 10

خط تولید پرکن و بسته بندی اب معدنی توان صنعت

8,000,000,000 ریال

حجم قابل بسته بندی:

تعداد محصولات: 10