خرمنکوب

خرمنکوب

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات خرمنکوب

تعداد محصولات: 5

خرمنکوب کیسه زن مدل TH610

استعلام قیمت

راندمان: 1500-2500 کیلوگرم در ساعت

عرض دستگاه : 196 سانتی متر

ادوات کشاورزی صادقی

شماره ثبت: 0466189595

05832420317-05832420289

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 5