بذر شاهی

بذر شاهی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر شاهی

تعداد محصولات: 3

بذر شاهی Garden Cress

20,000 ریال

نام تجاری واریته: بذر شاهی Garden Cress

طبقه بذر: سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر شاهی مهرگان

12,000 ریال

نام تجاری واریته: شاهی

طبقه بذر: سبزیجات

تعداد محصولات: 3