بذر کدو مسما

بذر کدو مسما

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش بذر کدو مسما(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات بذر کدو مسما

تعداد محصولات: 4

بذر کدو تک گل سمینس(ps)

1 ریال

نام تجاری واریته: Clarita SL 5

طبقه بذر: هیبرید

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر کدو خورشتی (100 گرمی)

200,000 ریال

نام تجاری واریته: شادمان

طبقه بذر: سبزیجات

تعداد محصولات: 4