بذر کار سینی نشاء

بذر کار سینی نشاء

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش بذر کار سینی نشاء(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات بذر کار سینی نشاء

تعداد محصولات: 5

دستگاه بذر کار سینی نشا 1300R

450,000,000 ریال

ظرفیت تولید: 360 سینی

عرض سینی: 600 میلیمتر

دستگاه بذر زن سینی نشا مدل 1300pw

520,000,000 ریال

ظرفیت تولید: 360 سینی

عرض سینی: 600 میلیمتر

دستگاه بذر کار سینی نشا مدل 1600p

910,000,000 ریال

ظرفیت تولید: 360 سینی در ساعت

عرض سینی: 600 میلی متر

دستگاه بذر کار سینی نشا 1300P

470,000,000 ریال

ظرفیت تولید: 360 سینی

عرض سینی: 600 میلیمتر

تعداد محصولات: 5