تعداد محصولات: 89
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

دستگاه تصفیه آب صنعتی
به منظور استفاده و عملکرد بهتر در صنایعی که فعالیت آنها مبتنی بر استفاده از آب تصفیه شده می باشد ، استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی توصیه می شود . این فرآیندها می تواند شامل گرم و خنک کردن ، شستشو و .. باشد .
به علت پایین بودن هزینه ها در سیستم تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس ، امروزه استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی مجهز به این سیستم به منظور دستیابی به آبی سبک و بدون املاح ، یکی از بهترین گزینه ها می باشد .
همچنین دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس علاوه بر پایین بودن هزینه نسبت با کارایی دستگاه ، ظرفیت بالایی در تولید آب شیرین دارد .
دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس توانایی حذف موادی مانند آهن ، نمک ، سرب ، کلسیم ، منگنز و .. از آب را دارد . اکثر ترکیبهای معدنی که در آب وجود دارد بزرگتر از مولکول های آب هستند بنابراین میتوان با سیستم اسمز معکوس ، این ترکیبات را که در غشای نیمه تراوا به دام افتاده اند از مولکولهای آب جدا کرد .
در تولید و ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی ،کلیه نیازها و اهداف استفاده از دستگاه تصفیه آب ، اعم از میزان تولید ، میزان آب تصفیه شده مورد نظر ، میزان آلودگی آب مورد تصفیه باید در طراحی دستگاه تصفیه آب مد نظر قرار گیرد .
در دستگاه تصفیه آب صنعتی، ممبران در عملیات تصفیه آب مهمترین وظیفه را به عهده دارد . ممبران در دستگاه تصفیه آب صنعتی توانایی حذف املاح به میزان 99 درصد را دارد.