دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 84
تعداد شرکت های این بخش: 12
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه تصفیه آب صنعتی

تعداد محصولات: 84

دستگاه تصفیه آب صنعتی 10 متر مکعب bw30 2.4040

130,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 10 متر مکعب

روش تصفیه: اسمز معکوس REVERSE OSMOSIS

دستگاه تصفیه آب صنعتی 150 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 150 هزار لیتر طی 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 250 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250 هزار متر مکعب طی 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 100متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 100متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 300 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 300 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 100 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 100 هزار لیتر طی 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 400 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 400 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 500 متر مکعبی

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 500 هزار لیتر طی 24 ساعت

روش تصفیه: اسمز معکوس

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 250 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی 200 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 200 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی و کشاورزی300 مترمکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 300 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Reverse Osmosise

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی و کشاورزی 250 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Reverse Osmosis

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 84

دستگاه تصفیه آب صنعتی
به منظور استفاده و عملکرد بهتر در صنایعی که فعالیت آنها مبتنی بر استفاده از آب تصفیه شده می باشد ، استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی توصیه می شود . این فرآیندها می تواند شامل گرم و خنک کردن ، شستشو و .. باشد .
به علت پایین بودن هزینه ها در سیستم تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس ، امروزه استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی مجهز به این سیستم به منظور دستیابی به آبی سبک و بدون املاح ، یکی از بهترین گزینه ها می باشد .
همچنین دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس علاوه بر پایین بودن هزینه نسبت با کارایی دستگاه ، ظرفیت بالایی در تولید آب شیرین دارد .
دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس توانایی حذف موادی مانند آهن ، نمک ، سرب ، کلسیم ، منگنز و .. از آب را دارد . اکثر ترکیبهای معدنی که در آب وجود دارد بزرگتر از مولکول های آب هستند بنابراین میتوان با سیستم اسمز معکوس ، این ترکیبات را که در غشای نیمه تراوا به دام افتاده اند از مولکولهای آب جدا کرد .
در تولید و ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی ،کلیه نیازها و اهداف استفاده از دستگاه تصفیه آب ، اعم از میزان تولید ، میزان آب تصفیه شده مورد نظر ، میزان آلودگی آب مورد تصفیه باید در طراحی دستگاه تصفیه آب مد نظر قرار گیرد .
در دستگاه تصفیه آب صنعتی، ممبران در عملیات تصفیه آب مهمترین وظیفه را به عهده دارد . ممبران در دستگاه تصفیه آب صنعتی توانایی حذف املاح به میزان 99 درصد را دارد.