کود جلبکهای دریایی

کود جلبکهای دریایی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 31
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود جلبکهای دریایی

تعداد محصولات: 31

کود جلبک دریایی دکتولیف مارین اس.ال

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکتر تارسا(دی.آر.تی) - ترکیه

نام علمی: Doctoleaf Marine SL

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود جلبک دریایی هیگرو آلجئوس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Algues

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود عصاره خالص جلبک دریایی ارگانیک تکاسی لایف (Teca Sealife)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت تکا (TECA) اسپانیا

نام علمی: تکا سی لایف (Teca Sealife)

آریانام نهاده

شماره ثبت: 455816

021- 44860645 | 44860639 | 44854630

جزئیات فروشنده

کود عصاره جلبک دریایی کلپاک

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کلپ پرودتکس اینترنشنال

نام علمی: KELPAK

کیمیا گستر بارثاوا

شماره ثبت: 63298

051-36048987_ 051-36025830

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 31