ادوات کاشت

ادوات کاشت

تعداد بخش ها: 8
تعداد محصولات این بخش: 19
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات کاشت

تعداد محصولات: 19

نشاکار دو طرفه ، کاشت دو ردیفه ، آنومیا

125,000,000 ریال

عرض کار : حداقل 150 سانتیمتر

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

صنایع سبز آویژه ماشین

شماره ثبت: 48913

09151207567-05138717098

جزئیات فروشنده

کود پاش سانتریفوژ

استعلام قیمت

عرض کار (سانتیمتر): 115 سانتی متر

ظرفیت (کیلوگرم): 400 کیلوگرم

طوس فدک

شماره ثبت: ۶۲۵۲

05132464646

جزئیات فروشنده

نشاکار یکطرفه ، کاشت دو ردیفه ، آدنیس 2

12,500,000 ریال

عرض کار : حداقل 120 سانتیمتر

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

صنایع سبز آویژه ماشین

شماره ثبت: 48913

09151207567-05138717098

جزئیات فروشنده

نشاکار آترانس-2

155,000,000 ریال

عرض کار : 130 سانتی متر

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

صنایع سبز آویژه ماشین

شماره ثبت: 48913

09151207567-05138717098

جزئیات فروشنده

نشاکار یکطرفه ، کاشت تک ردیفه ، آدنیس 1

70,000,000 ریال

عرض کار : حداقل 80 سانتیمتر

حجم مخزن: 20 سینی نشاء

صنایع سبز آویژه ماشین

شماره ثبت: 48913

09151207567-05138717098

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 19