سیستم آبیاری هوشمند پیشرفته

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش سیستم آبیاری هوشمند پیشرفته

لیست محصولات سیستم آبیاری هوشمند پیشرفته

تعداد محصولات: 5

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro AGN

1,112 ریال

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

تأمین کننده: ویستا صنعت زیست کیا (دانش بنیان)

تعداد محصولات: 5