سیستم آبیاری هوشمند پیشرفته

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 3

شرکت های بخش سیستم آبیاری هوشمند پیشرفته

لیست محصولات سیستم آبیاری هوشمند پیشرفته

تعداد محصولات: 10

تایمر چند منظوره آب

3,500,000 ریال

نوع ارتباط سیستم: مستقیم

تأمین کننده: بهکو

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro AGN

1,112 ریال

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro GS

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

تعداد محصولات: 10