تیلر کولتیواتور باغی

تیلر کولتیواتور باغی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات تیلر کولتیواتور باغی

تعداد محصولات: 16

کلتیواتور 9 اسب دیزل

قدرت موتور: 10 اسب

تیلر روتیواتور کاما مدل KDT910KE

قدرت موتور: در دو نوع 7اسب و 9اسب

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تیلر روتیواتور WM 1100BE

قدرت موتور: در دونوع 7اسب و 9اسب

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تیلر روتیواتور یوروسیستم ایتالیا مدل EURO5

قدرت موتور: انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تعداد محصولات: 16