تیلر کولتیواتور باغی

تیلر کولتیواتور باغی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تیلر کولتیواتور باغی

تعداد محصولات: 16

تیلر روتیواتور کاما مدل KDT910KE

استعلام قیمت

نوع موتور: در دونوع دیزل استارتیKM186 وهندلی

قدرت موتور: در دو نوع 7اسب و 9اسب

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تیلر روتیواتور WM 1100BE

استعلام قیمت

نوع موتور: در دو دیزل استارتی و هندلی

قدرت موتور: در دونوع 7اسب و 9اسب

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تیلر روتیواتور یوروسیستم ایتالیا مدل EURO5

استعلام قیمت

نوع موتور: بنزینی هندا GX35

قدرت موتور: انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

کلتیواتور 9 اسب دیزل

استعلام قیمت

نوع موتور: دیزلی پر قدرت 4 زمانه طرح کاما

قدرت موتور: 10 اسب

تعداد محصولات: 16