سیستم آبیاری هوشمند خانگی

سیستم آبیاری هوشمند خانگی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش سیستم آبیاری هوشمند خانگی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات سیستم آبیاری هوشمند خانگی

تعداد محصولات: 3

سیستم های آبیاری هوشمند خانگی لایف دراپ مدل HI-PS

3,790,000 ریال

تعداد گلدان تحت پوشش: تعداد گلدان های تحت پوشش آبیاری حداکثر تا 10 گل و گلدان

جنس بدنه: ABS

سیستم های آبیاری هوشمند خانگی لایف دراپ مدل HI-VS

3,890,000 ریال

تعداد گلدان تحت پوشش: تعداد گل های تحت پوشش آبیاری 10 تا 20 گل و گلدان و حدود 50 متر فضای باغچه

جنس بدنه: ABS

تایمر‌های دیجیتال آبیاری لایف دراپ مدل HI-VT

4,290,000 ریال

تعداد گلدان تحت پوشش: تعداد گلدان های تحت پوشش آبیاری 10 تا 20 گل و گلدان و حدود 50 متر فضای باغچه

جنس بدنه: ABS

تعداد محصولات: 3