سیستم آبیاری هوشمند خانگی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش سیستم آبیاری هوشمند خانگی

لیست محصولات سیستم آبیاری هوشمند خانگی

تعداد محصولات: 6

تایمر تک خروجی بهکو BEHCO

2,450,000 ریال

جنس بدنه: پلاستیک

تأمین کننده: بهکو

تایمر دو خروجی بهکوBEHCO

2,950,000 ریال

جنس بدنه: پلاستیک

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 6