کولتیواتور

کولتیواتور

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش کولتیواتور

لیست محصولات کولتیواتور

تعداد محصولات: 8

کولتیواتور مدل GM105FQS-B

تعداد پایه (شاخه):

کولتیواتور مدل GM500-4B

تعداد پایه (شاخه):

کولتیواتور مدل GM105FGS-B

تعداد پایه (شاخه):

کولتیواتور مدل GM500-4

تعداد پایه (شاخه):

کولتیواتور مدل GM500-1

تعداد پایه (شاخه):

کلتیواتور

قدرت موتور:

تعداد محصولات: 8

کولتیواتور
کولتیواتور وسیله است با تعدادی تیغه که معمولا این تیغه ها به صورت ال مانند بر روی یک محور قرار دارند .محورها در دستگاه کولتیواتور در عقب تراکتور و با سرعت بسیار زیادی و به حالت دورانی می چرخند .در اثر این حرکت چرخشی ، تیغه کولتیواتور به خاک برخورد کرده و کلوخه های سطح خاک را خرد میکند . این برخورد تا عمق 8 تا 15 سانت می باشد .
به طور کلی دستگاه کولتیواتور به منظور خاک ورزی پوشش دار ، کنترل علفهای هرز در زمان آیش ، تهیه بستر مناسب برای پاشش بذر ، ناهموار کردن مزرعه برای افزایش میزان جذب رطوبت و پیشگیری از فرسایش بادی خاک و آبی مورد استفاده قرار می گیرد .
درکشت گیاهانی که بذر بسیار ریزی دارند مانند بذر گیاهان علوفه ای که تماس بذر و خاک مهم می باشد ، استفاده از کولتیواتور بسیار ضروری به نظر می رسد .
همچنین برای خرد کردن بقایای گیاهان و مخلوط کردن آنها با خاک و از بین بردن علف هرز مزرعه استفاده از کلتیواتور ضروری به نظر می رسد .معمولا عرض کار دستگاه کولتیواتور بین یک تا سه متر می باشد .