سیستم رطوبت ساز

سیستم رطوبت ساز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش سیستم رطوبت ساز

لیست محصولات سیستم رطوبت ساز

تعداد محصولات: 2

رطوبت ساز

6,000,000 ریال

توان موتور: دو اسب بخار

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 2