تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تعداد بخش ها: 14
تعداد محصولات این بخش: 81
تعداد شرکت های این بخش: 12
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تعداد محصولات: 81

گونی کف گلخانه

80,000 ریال

جنس : پلی اتیلن

وزن در متر مربع: 100 گرم / مترمربع

گلدان پلاستیکی سطل 3

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 17.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 7

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 22.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 4

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 19.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان آویز کوچک

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 19 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 12

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 12 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 14

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 14 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 17

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 17 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان آویز بزرگ

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه25 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 10

استعلام قیمت

جنس: پلاستیک

ابعاد (لیتر): دهانه 10 سانتیمتری

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 15

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 15 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان آویز متوسط

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 23سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه الواتور حمل کننده کوکوپیت

40,000,000 ریال

ظرفیت کاری: طبق سفارش و نوع مواد

سرعت دستگاه : ثابت

دستگاه میکسر بستر کشت نشا

68,000,000 ریال

ظرفیت: 1 تا 2 متر مکعب

نوع همزن: هلیس دو طرفه

دستگاه پوشاننده سینی بذرکاری شده

70,000,000 ریال

سیستم خاک ریزی: اتوماتیک

سیستم حرکت: تسمه ای

دستگاه آبیاری سینی نشا

70,000,000 ریال

نوع آبپاش: فشارپایین مخروطی

سیستم حرکت: تسمه ای

تعداد محصولات: 81