تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تعداد بخش ها: 14
تعداد محصولات این بخش: 130
تعداد شرکت های این بخش: 16
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تجهیزات بستر کشت گلخانه ای

تعداد محصولات: 130

سینی نشاء 20cc

استعلام قیمت

جنس: فوم پلی استایرن ( یونولیت )

ابعاد: طول 57 - عرض 32 - ارتفاع 5.5 (سانتی متر)

گلدان پلاستیکی باکس بن سای

78,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 85mmدهانه یا قطر 290mm

گلدان پلاستیکی گرد ارکیده 6

53,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 200mmدهانه یا قطر 235mm

گلدان پلاستیکی آبیارمتوسط

65,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 160mmدهانه یا قطر 190mm

گلدان پلاستیکی آبیاربزرگ

84,000 ریال

جنس: پلاستیک

ابعاد (لیتر): ارتفاع 190mmدهانه یا قطر 225mm

گلدان پلاستیکی آویز مارانتا 1

29,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 80mmدهانه یا قطر 160mm

گلدان پلاستیکی آویزمارانتا 2

48,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 110mmدهانه یا قطر 215mm

گلدان پلاستیکی آویز مارانتا 3

71,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 135mmدهانه یا قطر 265mm

گلدان پلاستیکی آویز مارانتا 4

108,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 175mmدهانه یا قطر 305mm

گلدان پلاستیکی دیواری کوچک

65,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 180mmدهانه یا قطر 300m

گلدان پلاستیکی دیواری متوسط

90,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 210mmدهانه یا قطر 350

گلدان پلاستیکی دیواری بزرگ

120,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 240mmدهانه یا قطر 400mm

گلدان پلاستیکی گرد آزالیا 1

78,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 195mmدهانه یا قطر 250mm

گلدان پلاستیکی باکس کاکتوسی 2

28,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 75mmدهانه یا قطر 165mm

گلدان پلاستیکی باکس کاکتوسی 3

45,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 95mmدهانه یا قطر 215

گلدان پلاستیکی دسته کوچک

8,500 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 470mm

گلدان پلاستیکی دسته بزرگ

11,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 540mm

گلدان پلاستیکی آبیارکوچک

43,000 ریال

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): ارتفاع 130mmدهانه یا قطر155mm

تعداد محصولات: 130