کود گلدهی

کود گلدهی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود گلدهی

تعداد محصولات: 6

کود گلزایی هیگرو سوپر زینک فسفو

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Super Zinc Phos GL33

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود گلزایی هیگرو فُـستر

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Foster

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود افزایش گرده افشانی پلوین

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Organic Material-Alginic Acid-Water-soluble Potassium Oxide(K2O)-

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود گلدهی میکروهاس روی 25

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی گرین هاس ایتالیا

نام علمی: میکروهاس روی 25

صنایع نیلوفر پلاستیک

شماره ثبت: 4183

035-37273160-09162579965

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 6