کود مس

کود مس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود مس

تعداد محصولات: 9

کود تک عنصره مس + امینو اسید ها

145,000 ریال

نام علمی: کود تک عنصره مس + امینو اسید ها

ترکیبات: کود تک عنصره مس + امینو اسید ها

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 9