بذر گشنیز

بذر گشنیز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش بذر گشنیز(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات بذر گشنیز

تعداد محصولات: 2

بذر گشنیز Coriander

20,000 ریال

نام تجاری واریته: گشنیز Coriander

طبقه بذر: سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 2