ادوات باغبانی و فضای سبز

ادوات باغبانی و فضای سبز

تعداد بخش ها: 48
تعداد محصولات این بخش: 330
تعداد شرکت های این بخش: 32

شرکت های بخش ادوات باغبانی و فضای سبز

لیست محصولات ادوات باغبانی و فضای سبز

تعداد محصولات: 330

چسب باغبانی

نام علمی: چسب باغبانی

تأمین کننده: دنیای تجارت

قیچی هرس حرفه ای B12

جنس تیغه: تیغه های دوجداره فولادی به روش فورج گرم

تأمین کننده: شرکت ارس اسیا سازه

تعداد محصولات: 330