اره دستی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش اره دستی

لیست محصولات اره دستی

تعداد محصولات: 11

اره آرس ژاپن

3,650,000 ریال

کشور سازنده: ژاپن

تأمین کننده: بهکو

داس بهکو

750,000 ریال

کشور سازنده: بهکو

تأمین کننده: بهکو

اره دسته چوبی بهکو

1,200,000 ریال

کشور سازنده: کره جنوبی

تأمین کننده: بهکو

اره دسته خور سه کاره بهکو

1,200,000 ریال

کشور سازنده: بهکو

تأمین کننده: بهکو

اره ۳۳سانتی بهکو مدل Bvx

1,300,000 ریال

کشور سازنده: کره جنوبی

تأمین کننده: بهکو

اره تاشو بهکو

890,000 ریال

کشور سازنده: کره

تأمین کننده: بهکو

اره برگر آلمان

2,500,000 ریال

کشور سازنده: آلمان

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 11