سیستم های گرمایشی گلخانه

سیستم های گرمایشی گلخانه

تعداد بخش ها: 3
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های سیستم های گرمایشی گلخانه


لیست محصولات سیستم های گرمایشی گلخانه

تعداد محصولات: 18

هیتر کابینتی 250,000 تا 350,000 مخصوص گلخانه

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 250,000 تا 350,000 کیلو کالری

ظرفیت فن: 32,000 متر مکعب بر ساعت

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

هیتر کابینتی 250,000 کیلو کالری گلخانه

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 250,000 کیلو کالری

ظرفیت فن: 18,000 متر مکعب بر ساعت

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

جت هیترسری GM

22,300,000 ریال

ظرفیت گرمادهی: 100.000 کیلو کالری درساعت

ظرفیت فن: 300 مترمکعب در ساعت

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

هیتر کوره هوای گرم

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 300 هزار -150 هزار -75 هزارکیلو کالری

ظرفیت فن: 1200

شرکت کیان کار توس

شماره ثبت: 19422

051-32400508-10

جزئیات فروشنده

هیتر کابینتی 150,000 کیلو کالری گلخانه

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 150,000 کیلو کالری

ظرفیت فن: 13,000 متر مکعب بر ساعت

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

کوره هوای گرم و هیتر مرغداری - بخاری سالن قارچ

45,000,000 ریال

ظرفیت گرمادهی: 250 هزار کیلو کالری

ظرفیت فن: 23.000 متر مکعب در ساعت

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

جت هیتر گلخانه و مرغداری

19,000,000 ریال

ظرفیت گرمادهی: 110.000 کیلوکالری

ظرفیت فن: 5500 متر مکعب در هر ساعت

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 18