سیستم های گرمایشی گلخانه

سیستم های گرمایشی گلخانه

تعداد بخش ها: 3
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 8

زیر گروه های سیستم های گرمایشی گلخانه


لیست محصولات سیستم های گرمایشی گلخانه

تعداد محصولات: 20

هیتر گلخانه مدل تک فن

ظرفیت فن: 22000 متر مکعب در ساعت

تأمین کننده: مانی دژ

جت هیترسری GM

ظرفیت فن: 300 مترمکعب در ساعت

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 20