مواد نگهدارنده آب

مواد نگهدارنده آب

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات مواد نگهدارنده آب

تعداد محصولات: 11

کوکوپیت فاین

250,000 ریال

وزن هر غالب (کیلوگرم): 5

حجم (لیتر): 65 تا 70 لیتر

کوکوپیت

استعلام قیمت

وزن هر غالب (کیلوگرم): 4 تا 6 کیلو

حجم (لیتر): 60 تا 70 لیتر

تعداد محصولات: 11