مواد نگهدارنده آب

مواد نگهدارنده آب

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 26
تعداد شرکت های این بخش: 10

لیست محصولات مواد نگهدارنده آب

تعداد محصولات: 26

کوکوپیت سافیکس سریلانکا

حجم (لیتر): حجم آبگیری ۶۵ تا ۷۰ لیتر

تأمین کننده: شرکت سبز نمای متین

کوکوپیت فاین

370,000 ریال

حجم (لیتر): 65 تا 70 لیتر

تأمین کننده: بازار بزرگ کشاورزی

تعداد محصولات: 26