مواد نگهدارنده آب

مواد نگهدارنده آب

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات مواد نگهدارنده آب

تعداد محصولات: 9

کوکوپیت فاین

250,000 ریال

وزن هر غالب (کیلوگرم): 5

حجم (لیتر): 65 تا 70 لیتر

خورشید سبز ایرانیان

شماره ثبت: 9091

07733544150, 07733544053

جزئیات فروشنده

کوکوپیت

استعلام قیمت

وزن هر غالب (کیلوگرم): 4 تا 6 کیلو

حجم (لیتر): 60 تا 70 لیتر

تعداد محصولات: 9