تجهیزات چاههای کشاورزی

تجهیزات چاههای کشاورزی

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 22
تعداد شرکت های این بخش: 5

زیر گروه های تجهیزات چاههای کشاورزی


لیست محصولات تجهیزات چاههای کشاورزی

تعداد محصولات: 22

الکترو پمپ

ارتفاع آبدهی: متغیر - مطابق با نیاز مشتری

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

کفکش

3,500,000 ریال

حداکثرارتفاع آبدهی: از ۱۰متر تا۱۵۰متر

تأمین کننده: بهکو

پمپ آب کشاورزی

ارتفاع آبدهی: در انواع ارتفاع

تأمین کننده: پمپ آب حسینی

کلیه خدمات حفاری و پمپ آب

200,000 ریال

ارتفاع آبدهی: هر ارتفاع

تأمین کننده: پمپ آب حسینی

تعداد محصولات: 22