بیلر مکعبی

بیلر مکعبی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش بیلر مکعبی

لیست محصولات بیلر مکعبی

تعداد محصولات: 3

بیلر مکعب طوس فدک مدل TF-5500

560,000,000 ریال

ابعاد بسته : عرض : 50 سانتی متر ، طول : قابل تنظیم ، ارتفاع: 30 سانتی متر

تأمین کننده: طوس فدک

تعداد محصولات: 3