کود اسید هیومیک

کود اسید هیومیک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 89
تعداد شرکت های این بخش: 23
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کود اسید هیومیک(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کود اسید هیومیک

تعداد محصولات: 89

اسید هیومیک مایع Humic Acid

716,000 ریال

شرکت سازنده: نسیم سبز ربیع

نام علمی:

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کود اسید هیومیک مایع

156,000 ریال

شرکت سازنده: نسیم سبز ربیع

نام علمی:

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کود مرغی اسید هیومیک

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سرو آذین رویش

نام علمی: مرغی هیومیک

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144966044

جزئیات فروشنده

کود پسته

استعلام قیمت

شرکت سازنده: اندیشه سبز ثمین

نام علمی: Agro Humic

پارس هیومیک 4

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گلسنگ کویر یزد

نام علمی: پارس هیومیک 4

گلسنگ کویر یزد

شماره ثبت: 880

03532721491

جزئیات فروشنده

پارس گلسنگ 2

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گلسنگ کویر یزد

نام علمی: پارس گلسنگ 2

گلسنگ کویر یزد

شماره ثبت: 880

03532721491

جزئیات فروشنده

پارس هیومیک 2

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گلسنگ کویر یزد

نام علمی: پارس هیومیک 2

گلسنگ کویر یزد

شماره ثبت: 880

03532721491

جزئیات فروشنده

پارس هیومیک 1

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گلسنگ کویر یزد

نام علمی: پارس هیومیک 1

گلسنگ کویر یزد

شماره ثبت: 880

03532721491

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 89

کود هیومیک اسید یا اسید هیومیک
محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی توسط میکروارگانیسمها و تحت شرایط خاص ، مواد هیومیکی هستند . مواد هیومیکی دارای پی اچ ضعیفی هستند و اصولا این مواد با نام اسید هیومیک شناخته شده هستند. اسید هیومیک به طور کلی هیچ وجه تشابهی با سایر اسیدهای آلی و معدنی ندارد.
مواد هیومیکی شامل طیف گسترده و پیچیده ای از ترکیبات معدنی و آلی هستند که می تواندد حتی میلیونها سال در طبیعت باقی بمانند .
علیرغم اینکه تا به حال کسی این مواد را به طور کامل تجزیه نکرده است اما میتوان سه بخش اصلی را در مواد هیومیکی تشخیص داد :
هیومیک اسید یا اسید هیومیک که این ماده در آب و اسیدها نامحلول و در مواد قلیایی محلول می باشد .
اسید فولویک که در مواد قلیایی ، در اسیدها و در آب بصورت محلول می باشد .
هیومین که این بخش از مواد هیومیکی در مواد قلیایی و در آب و اسید نا محلول می باشد .

نقش کود اسید هیومیک‌ در بهبود ریشه دهی گیاه

اسید هیومیک به طرز چشمگیری در افزایش ریشه زایی گیاه موثر است و گاهی حجم ریشه را چندین برابر افزایش میدهد . ریشه های وسیع ، نشانه سلامت گیاه می باشد و برای رسیدن به این منظور عوامل متعدد دخیل می باشد . اسید هیومیک با اصلاح ساختار فیزیکی خاک فضا را برای افزایش ریشه مهیا می کند و همچنین با تغییر و افزایش قدرت نفوذپذیری سلولهای ریشه گیاه ، به جذب کامل تر مواد کمک میکند.

تأثیر کود اسید هیومیک‌ در جذب بهتر مواد معدنی و افزایش کیفیت محصول

اسید هیومیک با انجام فرایندهای متعددی در گیاه ، باعث جذب بهتر مواد معدنی و افزایش کیفیت محصول می شود.
مواد معدنی ، عمدتا توسط گیاه جذب نمیشوند و همچنین سولفات ها نیز به صورت بسیار محدود ، جذب گیاه میشوند . اسید هیومیک ، مواد غیر قابل جذب را در خاک حل و قابل جذب شدن نموده و این مواد را در خود نگه داشته و در زمان مناسب ، به ریشه گیاه منتقل می نماید .
همچنین کود اسید هیومیک با تولید پروتئین ، قند و ویتامین ، بر روند عملیات فتوسنتز گیاه تاثیرات مثبتی گذاشته و کیفیت محصول را افزایش می دهد .