کود بر

کود بر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 14
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود بر

تعداد محصولات: 14

کود مایع بر 15%

370,000 ریال

نام علمی: Boron

ترکیبات: بوریک اسید

کود بر

استعلام قیمت

نام علمی: بورال مکس (کود بور مایع)

ترکیبات:

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود مایع بر B یک لیتری

286,000 ریال

نام علمی: نسیم سبز ربیع

ترکیبات:

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کود مایع بر B پنج لیتری

1,368,000 ریال

نام علمی: نسیم سبز ربیع

ترکیبات:

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 14