سیستم های کنترل هوشمند مرغداری

سیستم های کنترل هوشمند مرغداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات سیستم های کنترل هوشمند مرغداری

تعداد محصولات: 20

سیستم هوشمند -کنترل اینلت FPC-601D

22,500,000 ریال

تعداد ورودی: فشار منفی داخل سالن

تعداد خروجی: کنترل اینلت (موتور وینچ) کنترل شاتر (موتور وینچ شاتر) دو هواکش و آلارم

فرا فن فراز تدبیر

شماره ثبت: 288066

02166576090 -02166562947- 09121780978

farafanfaraz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

سیستم هوشمند کنترل مرکزی مرغداری FC-604D

22,500,000 ریال

تعداد ورودی: دما و رطوبت سالن

تعداد خروجی: دوهیتر،کولر یاپدکولینگ،رطوبت ساز،پنج هواکش،اینورتر،آلارم وامکان ثبت اطلاعات و ارسال پیامک

فرا فن فراز تدبیر

شماره ثبت: 288066

02166576090 -02166562947- 09121780978

farafanfaraz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

ترموستات دیجیتالی تدبیر دما - تدبیر 401

استعلام قیمت

تعداد ورودی: 2 تا سنسور دما

تعداد خروجی: 5 تا 3تا هیتر یک کولر و آلارم

فرا فن فراز تدبیر

شماره ثبت: 288066

02166576090 -02166562947- 09121780978

farafanfaraz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تدبیر رطوبت ( کنترلر دیجیتالی رطوبت )

استعلام قیمت

تعداد ورودی: یک سنسور رطوبت

تعداد خروجی: کنترل مه پاش ، یک هواکش و آلارم

فرا فن فراز تدبیر

شماره ثبت: 288066

02166576090 -02166562947- 09121780978

farafanfaraz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دیمر FD305A

13,500,000 ریال

تعداد ورودی: سه فاز

تعداد خروجی: سه خط تا 6 خط

فرا فن فراز تدبیر

شماره ثبت: 288066

02166576090 -02166562947- 09121780978

farafanfaraz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تدبیر مرکزی

45,000,000 ریال

تعداد ورودی: 5

تعداد خروجی: 21

فرا فن فراز تدبیر

شماره ثبت: 288066

02166576090 -02166562947- 09121780978

farafanfaraz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 20