سیستم های کنترل هوشمند مرغداری

سیستم های کنترل هوشمند مرغداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 22
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات سیستم های کنترل هوشمند مرغداری

تعداد محصولات: 22

سیستم هوشمند -کنترل اینلت FPC-601D

22,500,000 ریال

تعداد خروجی: کنترل اینلت (موتور وینچ) کنترل شاتر (موتور وینچ شاتر) دو هواکش و آلارم

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

سیستم هوشمند کنترل مرکزی مرغداری FC-604D

22,500,000 ریال

تعداد خروجی: دوهیتر،کولر یاپدکولینگ،رطوبت ساز،پنج هواکش،اینورتر،آلارم وامکان ثبت اطلاعات و ارسال پیامک

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

تدبیر رطوبت ( کنترلر دیجیتالی رطوبت )

11,500,000 ریال

تعداد خروجی: کنترل مه پاش ، یک هواکش و آلارم

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

دیمر FD305A

13,500,000 ریال

تعداد خروجی: سه خط تا 6 خط

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 22