لوازم تولید کود ورمی کمپوست

لوازم تولید کود ورمی کمپوست

تعداد بخش ها: 3
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های لوازم تولید کود ورمی کمپوست


شرکت های بخش لوازم تولید کود ورمی کمپوست(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات لوازم تولید کود ورمی کمپوست

تعداد محصولات: 1

بستر کرم

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فارم ایران

ترکیبات: کرم ایزینیا

کمپوست فارم ایران

شماره ثبت: 15431/243

02175038072-09127984958

compostfarm.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات