با این بخش بیشتر آشنا شوید!

اطلاعاتی درباره شیر خودکار و نحوه نصب آن
شیر خودکار یکی از اجزا و اتصالات لوله کشی می باشد که بر روی پمپ نصب می شود اما باید به صورت جداگانه تهیه و خریداری شود .
لوله خروجی کنتور ، دارای میزان فشار مشخصی می باشد . به هنگام نصب کنتور ، فشار آب تغییر میکند . یعنی میزان فشار آب پیش از نصب کنتور ، کمتر از فشار آب بعد از نصب آن می باشد . در چنین شرایطی مابین کنتور آب و پمپ آب بایستی شیر خودکار نصب شود . وجود شیر خودکار در این میان مانع از برگشت آب پمپاژ شده به داخل شبکه لوله کشی می گردد .
به عبارت دیگر در صورت عدم وجود شیر خودکار ، پمپ آب همواره روشن خواهد بود زیرا فشار آب درون پمپ و داخل لوله کشی بیشتر از فشار آب داخل کنتور می باشد .
شیر خودکار باعث می شود که پمپ پس از پمپاژ خاموش شده و مانع ورود آب به داخل لوله شود .
یکی از موارد احتیاطی در نصب شیر خودکار ، محل نصب آن می باشد . شیر خودکار باید در جای درست نصب شده و از کیفیت لازم نیز برخوردار باشد .
انواع مختلفی از شیر خودکار در بازار موجود می باشد که بر اساس نوع کاربرد و جنس آنها طبقه بندی می شوند .
در پمپهای آب هم شیر خودکار مخصوصی به نام شیر خودکار سوزنی یا کشویی مورد استفاده قرار می گیرد .این نوع از شیر خودکار در پمپ آب پس از عملیات پمپاژ و قطع پمپ ، بسته شده و مانع از سر و صدای سایر شیرها می گردد .
محل دقیق نصب شیر خودکار
مناسبترین مکان نصب شیر خودکار درست بر روی مخزن ورودی پمپ می باشد . یعنی شیر خودکار در پمپ آب بر روی مهره ماسوره ای که به لوله بسته میشود نصب می شود .