شیر مانومتری

شیر مانومتری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش شیر مانومتری(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات شیر مانومتری

تعداد محصولات: 2

شیرمانومتری (شیر سماوری) HTM

11 ریال

جنس بدنه: شمش برنجی

حداکثر فشار: 16 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

شیر مانومتری (سماوری)

11 ریال

جنس بدنه: شمش برنجی

حداکثر فشار: 25 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 2