اره موتوری

اره موتوری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات اره موتوری

تعداد محصولات: 12

اره موتوری(بنزینی) مدل5800

استعلام قیمت

طول برش: مجهز به تیغه 50 سانتی متری

نوع زنجیر: زنجیر OREGON آمریکایی

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

اره موتوری (بنزینی) مدلSKN070

استعلام قیمت

طول برش: مجهز به تیغه 70 سانتی متری

نوع زنجیر: زنجیر OREGON آمریکایی

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

اره برقی GGP مدلXC180

استعلام قیمت

طول برش: مجهز به تیغه 35 سانتیمتری

نوع زنجیر:

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 12