اره موتوری

اره موتوری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات اره موتوری

تعداد محصولات: 16

اره موتوری

10,000,000 ریال

نوع زنجیر: ارگون امریکا

تأمین کننده: بهکو

اره موتوری(بنزینی) مدل5800

نوع زنجیر: زنجیر OREGON آمریکایی

تأمین کننده: سبزکوش نگین

اره موتوری (بنزینی) مدلSKN070

نوع زنجیر: زنجیر OREGON آمریکایی

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تعداد محصولات: 16