ماشین های برداشت

ماشین های برداشت

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش ماشین های برداشت(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات ماشین های برداشت

تعداد محصولات: 6

هوک شیکر با موتور کاوازاکی

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 4/5متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50میلیمتر

پوست کن گردو

استعلام قیمت

ظرفیت پوست گیری: 500کیلوگرم در ساعت

قطر مخزن : 60سانتیمتر

شیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 15متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50سانتیمتر

تعداد محصولات: 6