ماشین های برداشت

ماشین های برداشت

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ماشین های برداشت

تعداد محصولات: 7

شیکر

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 10m

حداکثر قطر دهانه گیره:

شرکت گلپا صنعت ایرانیان

شماره ثبت: 480348

02156230269-02156230270-02156230154

جزئیات فروشنده

هوک شیکر با موتور کاوازاکی

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 4/5متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50میلیمتر

شیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 15متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50سانتیمتر

پوست کن گردو

استعلام قیمت

ظرفیت پوست گیری: 500کیلوگرم در ساعت

قطر مخزن : 60سانتیمتر

تعداد محصولات: 7