بذر هویج

بذر هویج

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات بذر هویج

تعداد محصولات: 12

بذر هویج کشتزار

1,000,000 ریال

طبقه بذر: صیفی جات

تأمین کننده: بهکو

هویج سمینیس

طبقه بذر: بذر هویج هیبرید

تأمین کننده: نیک اندیشان سبز

تعداد محصولات: 12