دستگاه تولید سینی نشاء

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش دستگاه تولید سینی نشاء

لیست محصولات دستگاه تولید سینی نشاء

تعداد محصولات: 1

خط تولید سینی نشاء

ظرفیت تولید: بسته به ابعاد سیلندر بین 70 تا 400 کیلوگرم

تأمین کننده: گروه صنعتی تیداپارس

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات