دستگاه تولید سینی نشاء

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش دستگاه تولید سینی نشاء

لیست محصولات دستگاه تولید سینی نشاء

تعداد محصولات: 2

خط تولید سینی نشاء

350,000,000 ریال

ظرفیت تولید: 15000 ضرب در 24 ساعت

تأمین کننده: وکیوم سبز

vacuumsabz.bbk-iran.com

خط تولید سینی نشاء

ظرفیت تولید: بسته به ابعاد سیلندر بین 70 تا 400 کیلوگرم

تأمین کننده: گروه صنعتی تیداپارس

تعداد محصولات: 2