اکسترودر خوراک دام

اکسترودر خوراک دام

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش اکسترودر خوراک دام

لیست محصولات اکسترودر خوراک دام

تعداد محصولات: 7

اکسترودر خوراک دام

جنس مخزن: استنلس استیل

تعداد محصولات: 7

معرفی دستگاه اکسترودر خوراک دام
اکسترودر دستگاهی است که در اثر فشار در بخش انتهایی آن ، مواد مورد نظر را به صورت نواری شکل و با قطر خاص و قابل تنظیم شکل می دهد .
دستگاه اکسترودر در صنایع مختلف با هدف تولیدات مختلف و کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد .
کاربردهای مختلف دستگاه اکسترودر ، سبب ایجاد طراحی و ساخت طیف گسترده ای از این نوع دستگاه شده است .
به طور کلی ، دستگاه اکسترودر در صنعت خوراک دام و طیور با هدف شکل دهی خوارک به شکل نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.
ظرفیت دستگاه اکسترودر متغیر می باشد . سیستم کاندیشنر دستگاه اکسترودر نیز می تواند از نوع جفت شفت و یا تک شفت بوده و دارای قطرهای مختلفی باشد. عموما سرعت موتور اکسترودر خوراک دام و همچنین مقدار بخار آب آن قابل تنظیم بوده و امکان تولید خوراک دام ، خوراک طیور و آبزیان با شکلهای مختلف را دارد .