لوله تاشو

لوله تاشو

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات لوله تاشو

تعداد محصولات: 13

لوله هیدروفیکس چند لایه نخدار 4 اینچ

38,000 ریال

سایز(میلیمتر):

فشار کاری (اتمسفر): 2 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس چند لایه نخدار 3 اینچ

29,000 ریال

سایز(میلیمتر):

فشار کاری (اتمسفر): 2 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله تاشو 90 میلیمتر

1 ریال

سایز(میلیمتر): 90 میلیمتر

فشار کاری (اتمسفر): 1-2 بار

لوله تاشو

150 ریال

سایز(میلیمتر): 63-160

فشار کاری (اتمسفر): 1-2

لوله تاشو 110 میلیمتر

1 ریال

سایز(میلیمتر): 110 میلیمتر

فشار کاری (اتمسفر): 1-2 بار

لوله تاشو 63 میلیمتر

1 ریال

سایز(میلیمتر): 63 میلی متر

فشار کاری (اتمسفر): 1-2 بار

لوله تاشو 75 میلیمتر

1 ریال

سایز(میلیمتر): 75 میلیمتر

فشار کاری (اتمسفر): 1-2 بار

تعداد محصولات: 13