دریچه ورودی هوا (اینلت)

دریچه ورودی هوا (اینلت)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات دریچه ورودی هوا (اینلت)

تعداد محصولات: 13

پنجره اینلت

جنس دریچه: ABS

سیستم هوشمند کنترل اینلت مرغداری FPC-601DH

22,500,000 ریال

جنس دریچه: کنترل اینلت (موتور وینچ) کنترل شاتر (موتور وینچ شاتر) دو هواکش و آلارم

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

پنجره INLLET

جنس دریچه:

تعداد محصولات: 13

دریچه ورودی هوا یا اینلت
کاربرد دریچه ورودی هوا یا اینلت در فضاها و سالنهایی نظیر سالن مرغداری به جهت هوادهی اتوماتیک برای تهویه عرضی و جابجا کردن هوای گرم و سرد و به جهت ایجاد هوای یکنواخت مورد استفاده قرار می گیرد .
مشخصات و مزایای اینلت
دریچه ورودی هوا یا اینلت دارای ابعاد : 30*60 سانتی متر می باشد.
دریچه اینلت قابلیت استفاده به صورت دستی و اتوماتیک را دارد
• با نصب دریچه اینلت در قسمت فوقانی دیوارهای جانبی سالن مرغداری ، هوای ورودی با هوای فوقانی سالن ترکیب می شود
• در هنگام افزایش دما دریچه ورودی هوا ( اینلت ) کاملا به سمت پایین باز می شوند تا جریان هوا به سمت کف سالن هدایت شود.