تعداد محصولات: 21
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

دریچه ورودی هوا یا اینلت
کاربرد دریچه ورودی هوا یا اینلت در فضاها و سالنهایی نظیر سالن مرغداری به جهت هوادهی اتوماتیک برای تهویه عرضی و جابجا کردن هوای گرم و سرد و به جهت ایجاد هوای یکنواخت مورد استفاده قرار می گیرد .
مشخصات و مزایای اینلت
دریچه ورودی هوا یا اینلت دارای ابعاد : 30*60 سانتی متر می باشد.
دریچه اینلت قابلیت استفاده به صورت دستی و اتوماتیک را دارد
• با نصب دریچه اینلت در قسمت فوقانی دیوارهای جانبی سالن مرغداری ، هوای ورودی با هوای فوقانی سالن ترکیب می شود
• در هنگام افزایش دما دریچه ورودی هوا ( اینلت ) کاملا به سمت پایین باز می شوند تا جریان هوا به سمت کف سالن هدایت شود.