سیستم فیلتراسیون

تعداد بخش ها: 11
تعداد محصولات این بخش: 225
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات سیستم فیلتراسیون

تعداد محصولات: 225

فیلتر نوکس مدل PFH 112610

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تانک کود 60لیتری

9,300,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 50

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر نوکس مدل PTR 310608

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

فیلتر شنی 54 اینچ

78,500,000 ریال

قطر دستگاه(میلیمتر): 1350

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر توری 75-8

5,654,000 ریال

قطر(میلیمتر): 220

فیلتر نوکس مدل SFH 110206

1 ریال

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

تانک کود1000لیتری

39,000,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 95

تأمین کننده: کرج سازه

فیلتر شنی عمودی مدل D120

قطر دستگاه(میلیمتر): 1200

تانک کود300لیتری

21,000,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 80

تأمین کننده: کرج سازه

تانک کود 300

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 1200

تأمین کننده: آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود 1000/A.F.V

19,118,000 ریال

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 1200

تعداد محصولات: 225