سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون

تعداد بخش ها: 11
تعداد محصولات این بخش: 198
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات سیستم فیلتراسیون

تعداد محصولات: 198

فیلتر نوکس مدل PFH 112610

1 ریال

جنس بدنه: تمام استیل AISI 304 L

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

تانک کود 60لیتری

2,700,000 ریال

سایز (اینچ): 60 لیتر

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 50

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

فیلتر نوکس مدل PTR 310608

1 ریال

جنس بدنه: تمام استیل AISI 304 L

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

فیلتر شنی 2 اینچ ( 18 اینچ )

1 ریال

ارتفاع دستگاه(میلیمتر): 1420

قطر دستگاه(میلیمتر): 45.72

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

فیلتر شنی 54 اینچ

40,000,000 ریال

ارتفاع دستگاه(میلیمتر): 1600

قطر دستگاه(میلیمتر): 1350

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

فیلتر شنی60

استعلام قیمت

ارتفاع دستگاه(میلیمتر): 2350

قطر دستگاه(میلیمتر): 1500

فیلتر نوکس مدل SFH 110206

1 ریال

جنس بدنه: تمام استیل AISI 304 L

جنس کارتریج فیلتر: AISI 316 L

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

فیلتر شنی عمودی مدل D120

استعلام قیمت

ارتفاع دستگاه(میلیمتر): 1200

قطر دستگاه(میلیمتر): 1200

دریا نوش

شماره ثبت: 438

02122002636

جزئیات فروشنده

فیلتر نوکس SFH 110102

1 ریال

جنس بدنه: تمام استیل

جنس کارتریج فیلتر:

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

تانک کود1000لیتری

14,000,000 ریال

سایز (اینچ): 1000 ليتر

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 95

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

تانک کود 1000/A.F.V

19,118,000 ریال

سایز (اینچ):

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 1200

تانک کود300لیتری

5,200,000 ریال

سایز (اینچ): 300 ليتر

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 80

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

تانک کود120 لیتری

4,300,000 ریال

سایز (اینچ): 120 ليتر

ارتفاع تانک (سانتیمتر): 67

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 198