تعداد محصولات: 144
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

بذر هندوانه
بذر هندوانه نیازمند آب و هوای گرم بوده و رطوبت زیاد هوا در رشد و نمو این گیاه تاثیر چندانی نخواهد داشت .
بذر هندوانه باید با توجه به طول دوره تابستان منطقه و فصل رشد انتخاب شود . در برخی از مناطق که طول دوره تابستان از 120 روز کمتر است ، بهتر است از بذر هندوانه زودرس و یا بذر هندوانه میان رس استفاده نمایید . در این شرایط ، عدم انتخاب صحیح بذر هندوانه مناسب می تواند منجر به نارس ماندن هندوانه شود .
بذر هندوانه زودرس طی 70 تا 80 روز به بار نشسته و بذر هندوانه میان رس طی 80 تا 90 روز به میوه دهی می رسد .
معمولا بذر هندوانه مستقیما در زمین اصلی کاشته می شود ولی در صورتی که دمای هوا مناسب کاشت بذر هندوانه نباشد ، می توان بذر هندوانه را در محیطی گرم و سرپوشیده خزانه گیری نمود و پس از فراهم شدن شرایط مناسب آب و هوایی ، آن را به زمین اصلی انتقال داد .
قبل از کاشت بذر هندوانه ، باید در اخر فصل پاییز یا اول فصل زمستان ، زمین را تا عمق 20 سانتیمتری شخم زد . در این حالت مصرف کود حیوانی نیز توصیه می شود .
انواع بذر هندوانه
بذر هندوانه پوست نازک که بیشتر برای مصارف محلی تولید و کشت می شود .
بذر هندوانه پوست کلفت نیز به علت شرایط نگهداری راحت تر ، برای فروش در مناطق دورتر تهیه و کشت می شوند.
همانطور که اشاره شد ، یکی دیگر از راههای طبقه بندی بذر هندوانه ، طبقه بندی بر اساس زمان باروری می باشد که بر این اساس بذر هندوانه زودرس ، بذر هندوانه میان رس و بذر هندوانه دیر رس از ارقام این بذور می باشد .
معمولا میزان لازم برای کاشت بذر هندوانه 3 الی 4 کیلو برای هر هکتار می باشد و از آنجا که بذر هندوانه به سرما حساس می باشد ، نباید تا قبل از اتمام فصل سرما آن را در زمین اصلی کاشت .