لوازم یدکی ماشین آلات

لوازم یدکی ماشین آلات

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های لوازم یدکی ماشین آلات


شرکت های بخش لوازم یدکی ماشین آلات(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات لوازم یدکی ماشین آلات

تعداد محصولات: 12

سیبک تراکتور فرگوسن 285 تک دیفرانسیل بختیار

600,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285 - تك ديفرانسيل

جنس: داراي نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور جاندیر 2040 بختیار

230,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: تراکتورهای جاندیر 4 سیلندر

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک جک نر و ماده کمباین جاندیر بختیار

180,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور رومانی بختیار

160,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: روماني

جنس: داراي نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 285 جفت دیفرانسیل - دانا - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285،475،299 - DANA

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک فرمان کمباین جاندیر بختیار

150,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 285 جفت دیفرانسیل - ZF - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285 جفت - ZF

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک اره کمباین جاندیر بختیار

300,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: جاندیر 955-1055-1165

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک جک تراکتور 399 تک دیفرانسیل بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 تک دیفرانسیل

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 399 تک دیفرانسیل بختیار

360,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 تک دیفرانسیل

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 399 جفت دیفرانسیل - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 جفت - Carraro

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

سیبک شاتونی کمباین جاندیر بختیار

210,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

021.33929567 - 021.33918313

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 12